Eğitim Konuları

En Etkili ve Geçerli Teklif Hazırlama Teknikleri

En Etkili Ve Geçerli Teklif Hazırlama Teknikleri

İstisna Alımlarına Katılabilmek

İstisna Alımlarına Katılabilmek

Pazarlık İhalelerinde Davet Edilebilmek

Pazarlık İhalelerinde Davet Edilebilmek

Muayene ve Kabul İşlemleri

Muayene Ve Kabul İşlemleri

Hakediş ve Fiyat Farkı Uygulamaları

Hakediş Ve Fiyat Farkı Uygulamaları

Alt Yüklenici Çalıştırmak

Alt Yüklenici Çalıştırmak

İş Ortaklığı

İş Ortaklığı

Mücbir Sebepler ve Süre Uzatımı

Mücbir Sebepler Ve Süre Uzatımı

Sözleşmenin Feshi

Sözleşmenin Feshi

İhalelerden Yasaklama İşlemi

İhalelerden Yasaklama İşlemi

İhale Suçları

İhale Suçları

Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurusu

Şikayet Ve İtirazen Şikayet Başvurusu

Dava Süreci Ve Takibi

Dava Süreci Ve Takibi