2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamındaki İhale Uygulamaları