Video üyelere özeldir.
Ücretsiz üye olmak için üye ol butonunu tıklayınız. 

Üye iseniz giriş butonunu tıklayarak giriş yapınız.

Üye Ol Üye Giriş

Hatırlanacağı üzere «İhale, Sözleşme, Hakediş ve Ödeme İşlemlerinde Vergi Uygulamaları» konulu ana başlık altında başladığımız bilgilendirme video serimizin birincisinde «İhale ve Sözleşmelerde Damga Vergisi» ve ikincisinde «Sözleşme ve Hakedişlerde Damga Vergisi» uygulamaları hakkında detaylı bilgiler vermiştik. Bu çalışmamızda ise çeşitli mevzuat hükümleri doğrultusunda yüklenicilerin hakedişlerinden yapılan yasal kesintiler irdelenecektir. Hakediş; yüklenicilerin idareye sunduğu mal, ifa ettiği hizmet ve gerçekleştirdiği yapım işi karşılığında daha önce üzerinde anlaşılmış şartname ve sözleşme hükümlerine göre idareden almaya hak kazandığı alacak tutarıdır. Hakediş tutarı daha önce belirlenen miktar ve bedeller üzerinden hesaplandığı için tutarın büyüklüğü konusunda genelde ihtilaf bulunmamakla birlikte uygulamada hakedişin tahakkuk ettirilmesi ve hakedişlerden yapılacak kesintiler konusunda ihtilaf çıkmaktadır. Söz konusu ihtilaflar nihai olarak yargıya taşınmakta ve idare ile yükleniciler açısından çeşitli külfetler doğurabilmektedir.