Video üyelere özeldir.
Ücretsiz üye olmak için üye ol butonunu tıklayınız. 

Üye iseniz giriş butonunu tıklayarak giriş yapınız.

Üye Ol Üye Giriş

İhaleli İşlerde Damga Vergisi Nasıl Geri Alınır?

«İhale, Sözleşme, Hakediş ve Ödeme İşlemlerinde Vergi Uygulamaları» konulu ana başlık altında başladığımız bilgilendirme video serimizde; Damga Vergisi, KDV Tevkifatı, Gelir Vergisi Tevkifatı, Özel Tüketim Vergisi ve Kurumlar Vergisi konularında bilgilendirmeler yapacağız. İlk olarak «İhale ve Sözleşmelerde Damga Vergisi» konusu ile başlamaktayız. 11 Temmuz 1964 yılında yürürlüğe giren 57 yıllık 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, Resmi daireler ile Gerçek/Tüzel kişiler arasındaki damga vergisi uygulamalarını düzenlemektedir. Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir ve Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini mükelleflerin; kağıtlar düzenlenmeden önce peşin olarak genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine makbuz karşılığı ödemesi gerekmektedir. Kanunun kapsamı ise birinci maddede düzenlenmiştir; Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir. Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade etmektedir. Nedir bunlar; - Akitler-Sözleşmeler, - Kararlar ve mazbatalar, - Ticarî işlemlerde kullanılan kâğıtlar, - Makbuzlar ve diğer kâğıtlardır. Kanuna ekli (2) sayılı tabloda ise damga vergisinden istisna edilen kağıtlar bulunmaktadır. Yüklenicilerin, Resmi İhale ve Sözleşmelerde karşılaştığı temel damga vergisi ödemeleri; Binde 5,69 ile İhale Kararı; Binde 9,48 ile İhale Sözleşmesi; Binde 9,48 ile Garanti Taahhütnamesi ve Hakedişler sonrasında yapılan Ödeme Emri aşamasındaki Binde 9,48 oranındaki kesintilerden oluşmaktadır. Tüm bahse konu damga vergisi ödemelerinde, hesaplama Katma Değer Vergisi hariç tutar üzerinden yapılmalıdır. Damga vergisine tabi kağıtlara ilişkin ilgili mali yılda geçerli olacak nispi ve maktu değerler ile üst sınır, yeniden değerleme oranına göre hesaplanarak mali yıl başından önce Damga Vergisi Genel Tebliği ile yayımlanmaktadır. Bunların dışında Yükleniciler ; «Fiyat Farkında», «İş artışı ve eksilişlerinde», «Süre uzatımında», «Yıllara Yaygın Sözleşmeler» ile «Sözleşmelerin Devir, Fesih ve Tasfiye işlemlerinde» de damga vergisi uygulamaları ile karşılaşabilmektedirler. Bu konular hakkında ayrıntılı bilgilendirme için hazırlanan devam videolarımızın yayımını takip etmenizi önermekteyiz...