Video üyelere özeldir.
Ücretsiz üye olmak için üye ol butonunu tıklayınız. 

Üye iseniz giriş butonunu tıklayarak giriş yapınız.

Üye Ol Üye Giriş

Yapım İşlerinde İş Artışı

İş artışına ilişkin yasal düzenlemeler, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 24’üncü maddesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 21’inci maddesinde yer almaktadır; Buna göre; Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, 

Şartlarıyla, Anahtar teslimi götürü bedel yapım sözleşmelerinde sözleşme bedelinin %10'una, Birim fiyat mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.